Zakup i dostawa elementów wyposażenia laboratorium druku 3D i CNC, tj.: biurkowa drukarka 3D w technologii FDM/FFF obszar roboczy 200 – 6 szt., biurkowa drukarka 3D w technologii FDM/FFF obszar roboczy 300 – 3 szt., drukarka 3D w technologii SLA – 1 szt., skaner 3D ręczny – 1 szt. na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 17/05/2019 09:47

Nr sprawy: 36-1132-2019
Nr w BZP: 548982-n-2019
Termin składania ofert: 4/06/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


Zakup i dostawa elementów wyposażenia laboratorium druku 3D i CNC, tj.: biurkowa drukarka 3D w technologii FDM/FFF obszar roboczy 200 – 6 szt., biurkowa drukarka 3D w technologii FDM/FFF obszar roboczy 300 – 3 szt., drukarka 3D w technologii SLA – 1 szt., skaner 3D ręczny – 1 szt. na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17.


Załączniki

application/msword OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (56,50 kB, 11/07/2019 14:09)
application/msword informacja o wyborze ofert (218,00 kB, 10/06/2019 10:49)
application/msword zestawienie ofert (38,00 kB, 4/06/2019 12:10)
application/msword zapytanie nr 3 (137,00 kB, 30/05/2019 12:44)
application/msword zapytanie nr 2 (136,00 kB, 28/05/2019 13:28)
application/msword zapytanie nr 1 (136,50 kB, 23/05/2019 13:28)
application/msword ogłoszenie o zamówieniu (70,50 kB, 17/05/2019 09:47)
application/msword siwz (418,50 kB, 17/05/2019 09:47)