wykonanie mobilnego stanowiska badawczego silnika rewolwerowego w związku z realizacją projektu pt. „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej” zgodnie z Umową nr PBS3/B4/16/2015 z dnia 31.12.2015 r. o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B.

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 24/05/2019 13:12

Nr sprawy: 37-1131-2019
Nr w BZP: 552144-n-2019
Termin składania ofert: 3/06/2019 12:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


wykonanie mobilnego stanowiska badawczego silnika rewolwerowego w związku z realizacją projektu pt. „Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej” zgodnie z Umową nr PBS3/B4/16/2015 z dnia 31.12.2015 r. o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B.


Załączniki

application/msword Informacja o unieważnieniu postępowania (387,00 kB, 4/06/2019 12:59)
application/msword załaczniki do siwz (553,00 kB, 24/05/2019 13:13)
application/msword ogłoszenie o zamówieniu (121,50 kB, 24/05/2019 13:13)
application/msword siwz (636,50 kB, 24/05/2019 13:13)