dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 4/06/2019 08:34

Nr sprawy: 38-1132-2019
Nr w BZP: 556039-n-2019
Termin składania ofert: 12/06/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword unieważnienie postepowania (102,00 kB, 25/06/2019 13:08)
application/msword informacja o wyborze oferty (105,00 kB, 18/06/2019 12:18)
application/msword zestawienie ofert (39,00 kB, 12/06/2019 11:10)
application/pdf załacznik do zapytania nr 1 (2,81 MB, 7/06/2019 12:32)
application/msword zapytanie nr (63,00 kB, 6/06/2019 12:45)
application/msword ogłoszenie o zamówieniu (68,50 kB, 4/06/2019 08:35)
application/msword siwz (357,50 kB, 4/06/2019 08:34)