dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 11/06/2019 11:14

Nr sprawy: 39-1132-2019
Nr w BZP: 559394-n-2019
Termin składania ofert: 19/06/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (15,55 kB, 22/07/2019 11:01)
application/msword informacja o wyborze (93,00 kB, 26/06/2019 09:38)
application/msword Zbiorcze zestawienie ofert (33,00 kB, 19/06/2019 10:57)
application/msword zapytanie nr 2 (63,50 kB, 13/06/2019 09:28)
application/msword zapytanie nr 1 (63,00 kB, 12/06/2019 12:45)
application/msword siwz (438,00 kB, 11/06/2019 11:15)
application/msword ogłoszenie o zamówieniu (68,00 kB, 11/06/2019 11:15)