dostawę systemu wizyjnego do analizy obiektów dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 10/06/2019 13:55

Nr sprawy: 41-1132-2019
Nr w BZP: 559008-n-2019
Termin składania ofert: 18/06/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


dostawę systemu wizyjnego do analizy obiektów dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (36,50 kB, 31/07/2019 10:18)
application/pdf informacja o wyborze oferty (81,31 kB, 4/07/2019 09:08)
application/msword zestawienie ofert (34,00 kB, 18/06/2019 10:41)
application/msword siwz (348,00 kB, 10/06/2019 13:56)
application/msword ogłoszenie o zamówieniu (68,00 kB, 10/06/2019 13:55)