dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 25/06/2019 09:41

Nr sprawy: 42-1132-2019
Nr w BZP: 564700-n-2019
Termin składania ofert: 2/07/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (36,50 kB, 15/07/2019 10:39)
application/msword zbiorcze zestawienie ofert (32,00 kB, 4/07/2019 09:23)
application/msword siwz (331,00 kB, 25/06/2019 09:42)
application/msword ogłoszenie o zamówieniu (68,00 kB, 25/06/2019 09:41)