dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 25/06/2019 09:55

Nr sprawy: 44-1132-2019
Nr w BZP: 564727-n-2019
Termin składania ofert: 3/07/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (36,50 kB, 6/08/2019 12:37)
application/msword informacja o wyborze (93,50 kB, 9/07/2019 08:52)
application/msword zbiorcze zestawienie ofert (33,50 kB, 4/07/2019 09:37)
application/msword siwz (345,00 kB, 25/06/2019 09:56)
application/msword ogłoszenie o zamówieniu (68,00 kB, 25/06/2019 09:55)