dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 8/07/2019 11:15

Nr sprawy: 47-1132-2019
Nr w BZP: 570530-n-2019
Termin składania ofert: 17/07/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (36,50 kB, 6/08/2019 12:57)
application/msword informacja o unieważnieniu postępowania (90,00 kB, 22/07/2019 14:18)
application/msword zbiorcze zestawienie ofert (33,50 kB, 18/07/2019 09:36)
application/msword ogłoszenie o zamówieniu (68,50 kB, 8/07/2019 11:16)
application/msword siwz (344,00 kB, 8/07/2019 11:16)