dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 8/07/2019 10:58

Nr sprawy: 48-1130-2019
Nr w BZP: 570512-n-2019
Termin składania ofert: 16/07/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (36,00 kB, 19/08/2019 11:36)
application/msword Zbiorcze zestawienie ofert (35,00 kB, 16/07/2019 12:39)
application/msword siwz (548,00 kB, 8/07/2019 10:59)
application/msword ogłoszenie o zamówieniu (68,00 kB, 8/07/2019 10:59)