dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 8/07/2019 11:27

Nr sprawy: 49-1132-2019
Nr w BZP: 570554-n-2019
Termin składania ofert: 18/07/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


dostawę artykułów biurowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (36,50 kB, 19/08/2019 11:26)
application/msword zbiorcze zestawienie ofert (34,00 kB, 18/07/2019 11:24)
application/msword siwz (369,00 kB, 8/07/2019 11:27)
application/msword ogłoszenie o zamówieniu (68,50 kB, 8/07/2019 11:27)