dostawę stanowiska do badania cyfrowego sterowania złożonymi procesami dyskretnymi i ciągłymi z możliwością rejestracji danych pomiarowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 11/07/2019 14:26

Nr sprawy: 50-1132-2019
Nr w BZP: 572750-n-2019
Termin składania ofert: 23/07/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


dostawę stanowiska do badania cyfrowego sterowania złożonymi procesami dyskretnymi i ciągłymi z możliwością rejestracji danych pomiarowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword ogłoszenie o uidzieleniu zamówienia (37,00 kB, 22/08/2019 08:29)
application/msword zbiorcze zestawienie ofert (34,00 kB, 23/07/2019 12:00)
application/msword siwz (339,50 kB, 11/07/2019 14:26)
application/msword ogłoszenie o zamówieniu (70,00 kB, 11/07/2019 14:26)