dostawę dwóch dwukanałowych generatorów funkcyjnych oraz zasilacza laboratoryjnego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 15/07/2019 13:12

Nr sprawy: 51-1132-2019
Nr w BZP: 573877-n-2019
Termin składania ofert: 24/07/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


dostawę dwóch dwukanałowych generatorów funkcyjnych oraz zasilacza laboratoryjnego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (37,00 kB, 14/08/2019 11:58)
application/msword zbiorcze zestawienie ofert (34,00 kB, 24/07/2019 11:19)
application/msword siwz (409,50 kB, 15/07/2019 13:12)
application/msword ogłoszenie (69,00 kB, 15/07/2019 13:12)