dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 6/08/2019 09:20

Nr sprawy: 54-1132-2019
Nr w BZP: 582822-N-2019
Termin składania ofert: 13/08/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword ogłoszenie o udzieleniu zamowienia (61,00 kB, 17/09/2019 13:43)
application/msword informacja o wyborze (165,50 kB, 21/08/2019 13:43)
application/msword zestawienie ofert (43,00 kB, 13/08/2019 12:58)
application/msword siwz (387,00 kB, 6/08/2019 09:21)
application/msword ogłoszenie (68,50 kB, 6/08/2019 09:21)