Zakup i dostawa Stanowiska badań algorytmów i współdziałania obiektów na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 7/08/2019 09:44

Nr sprawy: 55-1132-2019
Nr w BZP: 583394-N-2019
Termin składania ofert: 21/08/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


Zakup i dostawa Stanowiska badań algorytmów i współdziałania obiektów na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (38,00 kB, 8/10/2019 13:14)
application/msword Zbiorcze zestawienie ofert (33,00 kB, 21/08/2019 10:51)
application/msword zapytanie nr 1 (135,50 kB, 14/08/2019 10:47)
application/msword siwz (458,00 kB, 7/08/2019 09:45)
application/msword ogłoszenie (70,50 kB, 7/08/2019 09:45)