dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 7/08/2019 10:19

Nr sprawy: 56-1131-2019
Nr w BZP: 583473-N-2019
Termin składania ofert: 14/08/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (36,50 kB, 4/09/2019 09:25)
application/msword informacja o wyborze (98,50 kB, 21/08/2019 13:39)
application/msword zestawienie ofert (37,50 kB, 14/08/2019 11:34)
application/msword zapytanie nr 1 (60,50 kB, 8/08/2019 14:20)
application/msword siwz (340,50 kB, 7/08/2019 10:20)
application/msword ogłoszenie (68,50 kB, 7/08/2019 10:19)