zakup aparatury oraz sprzętu dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 12/08/2019 10:49

Nr sprawy: 57-1132-2019
Nr w BZP: 585230-N-2019
Termin składania ofert: 22/08/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


zakup aparatury oraz sprzętu dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (70,50 kB, 26/09/2019 09:11)
application/msword zestawienie ofert (45,50 kB, 22/08/2019 11:55)
application/msword siwz (355,00 kB, 12/08/2019 10:50)
application/msword ogłoszenie (71,50 kB, 12/08/2019 10:50)