Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu Lab View Core1, Lab View Core2, Lab View Core3 oraz Data Aquisition dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa w związku z realizacją zadania nr 23 projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” . Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 14/08/2019 08:15

Nr sprawy: 58-1130-2019
Nr w BZP: 586190-N-2019
Termin składania ofert: 27/08/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu Lab View Core1, Lab View Core2, Lab View Core3 oraz Data Aquisition dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa w związku z realizacją zadania nr 23 projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” . Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Załączniki

application/msword Informacja o unieważnieniu postępowania (129,50 kB, 27/08/2019 11:08)
application/msword zapytanie nr 1 (279,50 kB, 23/08/2019 12:22)
application/msword siwz (494,50 kB, 14/08/2019 08:15)
application/msword ogłoszenie (74,50 kB, 14/08/2019 08:15)