Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu ANSYS FLUENT dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa w związku z realizacją zadania nr 23 projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” . Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 14/08/2019 08:25

Nr sprawy: 59-1130-2019
Nr w BZP: 586208-N-2019
Termin składania ofert: 27/08/2019 10:00
Miejsce składania ofert: OFERTY W FORMIE PISEMNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8


Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu ANSYS FLUENT dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa w związku z realizacją zadania nr 23 projektu „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” . Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Załączniki

application/msword ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (39,50 kB, 2/10/2019 12:52)
application/msword zbiorcze zestawienie ofert (34,00 kB, 28/08/2019 11:16)
application/msword siwz (484,00 kB, 14/08/2019 08:25)
application/msword ogłoszenie (74,00 kB, 14/08/2019 08:25)