„Budowa budynku wraz z nadzorem inwestorskim na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17”dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Zamówienia Publiczne (zampubSPAMFILTER@meil.pw.edu.pl), 1/10/2019 11:33

Nr sprawy: 71-1132-2019
Nr w BZP: 604237-n-2019
Identyfikator postępowania:
Link do postępowania:
Termin składania ofert: 24/10/2019 12:00


„Budowa budynku wraz z nadzorem inwestorskim na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17”dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej


Załączniki

application/msword Informacja o unieważnieniu postępowania (193,50 kB, 31/10/2019 10:12)
application/msword zbiorcze zestawienie ofert (37,00 kB, 24/10/2019 14:58)
application/msword zapytanie nr 5 (135,50 kB, 23/10/2019 09:53)
application/pdf załacznik do zapytania nr 4 (1,13 MB, 21/10/2019 10:29)
application/msword zapytanie nr 4 (136,00 kB, 21/10/2019 10:29)
application/msword zapytanie nr 3 (135,50 kB, 18/10/2019 13:11)
application/msword zapytanie nr 2 (134,50 kB, 10/10/2019 13:47)
application/msword ZAPYTANIE NR 1 (136,00 kB, 8/10/2019 13:32)
application/msword ogłoszenie o zamówieniu (102,50 kB, 1/10/2019 12:28)
application/msword siwz (650,00 kB, 1/10/2019 12:27)
application/pdf przedmiary (515,71 kB, 1/10/2019 11:36)
application/pdf załacznik nr 1.5 (643,80 kB, 1/10/2019 11:35)
application/zip załacznik nr 14 (9,61 MB, 1/10/2019 11:35)
application/zip załacznik nr 1.2 (12,18 MB, 1/10/2019 11:34)
application/zip załacznik nr 1.1 (19,22 MB, 1/10/2019 11:34)

załącznik nr 1.3 (~79 MB)