Materiały szkoleniowe z oprogramowania inżynierskiego

W zbiorach biblioteki znajdują się bogate materiały szkoleniowe z zakresu oprogramowania inżynierskiego, jak np. Lab View, ANSYS, NX, C++, Linux, Hypermesh, Team Center, Creo, Solid Edge, Matlab, Simulink.

Szczegółowy spis zawartości zbioru znajduje się w Bibliotece Wydziału MEiL. Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie na miejscu, bez możliwości jakiegokolwiek powielania.