Szkolenia biblioteczne

Przysposobienie biblioteczne prowadzone jest drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej: https://moodle.usos.pw.edu.pl/login/index.php?lang=pl

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia Politechniki Warszawskiej oraz studentów pierwszego roku studiów magisterskich, którzy nie ukończyli szkolenia na Politechnice Warszawskiej.

Kurs rozpoczyna się na początku roku akademickiego w październiku i trwa do grudnia. Terminy szkoleń dla poszczególnych grup studenckich ustalane są z władzami wydziałów i podawane na bieżąco. Program szkolenia obejmuje między innymi: informacje ogólne o systemie biblioteczno-informacyjnym, informacje o zbiorach i ich dostępności, omówienie sposobów wyszukiwania potrzebnych materiałów za pomocą multiwyszukiwarki, sposoby rezerwacji i zamówienia książki, sposoby prolongowania wypożyczonych książek.

Informacja o zaliczeniu kursu przenoszona jest do systemu USOS po jego zakończeniu.

Kursy i szkolenia e-learningowe na platformie Biblioteki Głównej PW:

Dodatkowe informacje:

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych
Gmach Główny PW, piętro I, pok. 161 b i c
tel.: 22 234 7300
mail: oin.bg@pw.edu.pl

Biblioteka Wydzydziału MEiL
ul. Nowowiejska 21/25, parter, pok. 10
tel. 22 234 5768
mail: biblioteka.meil@pw.edu.pl