Plan zajęć

Semestr letni 2022/2023

Studia stacjonarne (dzienne) inżynierskie
 
application/pdf Semestr 2 (294,15 kB, 21/03/2023 10:57)
 
application/pdf Semestr 4 (279,29 kB, 21/03/2023 10:57)
 
application/pdf Semestr 6 (302,47 kB, 21/03/2023 10:57)
Studia stacjonarne (dzienne) magisterskie
 
application/pdf Semestr 1 (mgr) (323,99 kB, 21/03/2023 10:57)
 
application/pdf Semestr 3 (mgr) (250,26 kB, 21/03/2023 10:57)
Przedmioty obieralne
 
application/pdf Obieralne (lato) (203,35 kB, 21/03/2023 10:58)
 
application/pdf Sugerowane przedmioty obieralne (266,23 kB, 26/01/2023 14:16)
Studia niestacjonarne (zaoczne) inżynierskie
 
application/pdf Semestr 2 (zaoczne inż) (149,56 kB, 24/05/2023 14:10)
 
application/pdf Semestr 4 (zaoczne inż) (154,57 kB, 1/02/2023 14:19)
 
application/pdf Semestr 6 (zaoczne inż) (182,77 kB, 19/01/2023 13:29)
Studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie
 
application/pdf Semestr 2 (zaoczne mgr) (192,52 kB, 19/01/2023 13:29)
 
application/pdf Semestr 4 (zaoczne mgr) (124,78 kB, 19/01/2023 13:29)
Informacje organizacyjne
 
application/pdf Harmonogram roku akademickiego 2022-2023 (50,01 kB, 15/07/2022 11:09)
 
 
application/pdf Sale dydaktyczne (5,21 kB, 23/07/2014 14:46)