Podmioty odpowiedzialne za jakość kształcenia

struktura wszjk

Szczegółowy opis obowiązków i uprawnień podmiotów w zakresie zapewniania jakości kształcenia zawiera Rozdział 2.2 Księgi Jakości Kształcenia 2019