Ogłoszenia wydziałowe

Piątek z pracodawcą - Sener

Już 3 czerwca w godz. 10:15-12:00 w sali A0, Budynek ITLiMS, ul. Nowowiejska 24 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Piątek z pracodawcą na Wydziale MEiL”. Gościć będziemy ekspertów z firmy Sener.

Piątek z pracodawcą - Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Piątek z pracodawcą - Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Już 3 czerwca w godz. 12:15-14:00 w sali A0, Budynek ITLiMS, ul. Nowowiejska 24 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Piątek z pracodawcą na Wydziale MEiL”. Gościć będziemy ekspertów z Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Oblot samolotów bezzałogowych z rodziny Baltic NORD

W dniach 16-18 maja na lotnisku w Masłowie odbył się oblot samolotów bezzałogowych z rodziny Baltic NORD o masie startowej 25kg. 

Zaproszenie dla studentów do udziału w badaniach

Zapraszamy do udziały w testach dynamicznych mechanizmów zasilanych siłą mięśni. Za udział w testach przysługuje niewielkie wynagrodzenie.

Spotkanie z firmą BOEING

12 maja 2022 roku o godz. 1215 w sali A0 ITLiMS Wydziału MEiL odbędzie się spotkanie z firmą BOEING, na którym zaprezentowane zostaną możliwości kariery i ścieżki rozwoju w tej firmie.

Wyjazd do Technische Universitat Berlin

Oferta dla studentów MEiL, dla kierunków mechanika i pokrewne, kończących studia inżynierskie.

Konkurs na granty wewnętrzne RND IM

Termin składania wniosków upływa 29 kwietnia br.

Granty wewnętrzne RND AEE 2022

Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulamin konkursu na granty badawcze w 2022. Termin składania wniosków upływa 6 kwietnia 2022 r.

Piątki z pracodawcą - Urząd Patentowy RP

Już 8 kwietnia 2022 roku odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Piątki z pracodawcą", na którym gościć będziemy przedstawicieli Urzędu Patentowego RP.

Porozumienie z Agencją Rynku Energii S.A.

W dniu 3 marca 2022 r. Dziekan Wydziału MEiL podpisał porozumienie o współpracy z Agencją Rynku Energii S.A.

Stypendium naukowe imienia Justyny Moniuszko

Najlepszy student przystępujący na studia magisterskie wydziału MEiL, który wykaże się wysoką średnią oraz inżynierską pasją, będzie miał szansę otrzymać stypendium naukowe w wysokości 1580 PLN brutto miesięcznie przez okres trzech semestrów.

Inżyniera biomedyczna, granty 2022

Granty wewnętrzne dla pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżyniera biomedyczna.

Granty IŚGiE 2022

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulamin konkursu na granty badawcze w 2022.

Praca przejściowa Augmented Reality oraz HoloLens

Poszukiwany jest student/studentka, który chciałby wykonać prace przejściową wykorzystując Augmented Reality oraz Microsoft HoloLens 2.

Piątek z pracodawcą - Flight Training Devices

28 stycznia odbędzie się już 14. spotkanie z cyklu Piątek z pracodawcą na którym gościć będziemy reprezentantów firmy Flight Training Devices.

Automatyzacja procesów projektowania z wykorzystaniem Pythona

Automatyzacja procesów projektowania z wykorzystaniem Pythona to nowy przedmiot na kursie magisterskim RiA.

Nowy wykład - roboty autonomiczne

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz zagadnieniami sterowania ruchem robotów autonomicznych. 

Cyfrowe przetwarzanie obrazów

Przedmiot Cyfrowe przetwarzanie obrazów skierowany jest do osób chcących nauczyć się wykorzystania obrazów cyfrowych w zadaniach wizji komputerowej.

Piątki z pracodawcą - BH Poland sp. z o.o.

Już 14 stycznia 2022 r. odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Piątki z pracodawcą" na którym gościć będziemy przedstawicieli firmy BH Poland sp. z o.o.

Nowy przedmiot na studiach II-go stopnia na kierunku Robotyka i Automatyka

Pracownia robotyki to całkiem nowy przedmiot w programie studiów magisterskich. W ramach zajęć studenci będą pracowali w małych zespołach nad rozwiązaniem złożonego zagadnienia z obszaru robotyki.